Σεμινάρια – Διαλέξεις

 • Φωτογραφικό άλμπουμ
  Σεμινάρια – διαλέξεις (ψηφιακές παρουσιάσεις) με θέμα την εικαστική τέχνη.
  Ο κώδικας της εικαστικής τέχνης 4ωρο σεμινάριο.
  Μία πρωτότυπη εισαγωγή στον κώδικα της εικαστικής τέχνης.
  Ο κώδικας της εικαστικής τέχνης 8 ώρες.
  Μία πρωτότυπη εισαγωγή στον κώδικα της εικαστικής τέχνης με ασκήσεις για τους επιμορφούμενους.
  Ιστορία της τέχνης
  (από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα) 100 ώρες
  Προϊστορική εποχή 20 ώρες
  Διάφορες περίοδοι στην ιστορία της τέχνης
  (ώρες ανάλογα με την περίοδο)
  Τεχνικές στην εικαστική τέχνη 8 ώρες
  2008 Preveza 29th of January «Theophanios» Schedule ETANAM INTERRREG III Grecee-Italy ECUMENES Workshop – Visual arts workshop – Coordinator Mr Kostas Kalentzis

  Σεμινάρια Διαλέξεις  Πηγή Δ1
  2023  Αθήνα. Λαϊκό Πανεπιστήμιο της εταιρίας των φίλων του λαού. Γενικό θέμα: Το αλφάβητο και το συντακτικό στην εικαστική γλώσσα. Βιωματικό εργαστήριο με προσομοίωση της συμβατικής ζωγραφικής στον εικονικό καμβά του iPad Pro. – 4 ώρες.
  2022
    – Αθήνα. Λαϊκό Πανεπιστήμιο της εταιρίας των φίλων του λαού. Γενικό θέμα: Τα μαθηματικά στη ζωγραφική μου – 2 ώρες.
  2022 – Ροδαυγή Άρτας. Το ταξίδι της εικόνας. Τα μαθηματικά στη σχεδίαση και στην αισθητική της εικόνας. Βιωματικά εργαστήρια – 8 ώρες. 
  2022 – Αθήνα. Apple. Διαδικτυακή παρουσίαση Ελλάδα – Κύπρο – 2 ώρες.
  2022
  – Αθήνα. Λαϊκό Πανεπιστήμιο της εταιρίας των φίλων του λαού. Γενικό θέμα: Ο κώδικας της εικαστικής τέχνης – 2 ώρες
  2017 – Πρέβεζα Ναυτικό Μουσείο – Ο σμιλευτής εγκέφαλος – 6 ώρες
  2017 – Λευκάδα Φωτογραφική ομάδα «ΦΩΤΟκύτταρο» – Το ταξίδι της εικόνας, η εγκεφαλική (οπτική) και φωτογραφική αποτύπωση. Η αισθητική της ως καλλιτεχνικό έργο – 4 ώρες
  2016 – Ιωάννινα ΙΕΚ – Η περιπέτεια της γραμμής στην εικαστική τέχνη – 2,5 ώρες
  2016 – Ιωάννινα Καθηγητές πληροφορικής – Αισθητική ανάπλαση της εικόνας στο ψηφιακό μέσο. Το tablet ως εργαλείο ζωγραφικής έκφρασης – 3 ώρες
  2016 – Ιωάννινα Νηπιαγωγοί του Νομού – Το ταξίδι της εικόνας, Η φθορά και η αλλοίωση, Η ανάπλαση στην παιδική ζωγραφική – 9 ώρες
  2016 – Ιωάννινα ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής – Εφαρμογές πληροφορικής στη ζωγραφική – 2 ώρες
  2016 – Πρέβεζα ΙΕΚ – Η γεωμετρική περίοδος της Ελληνικής τέχνης – 3 ώρες
  2015 – Πρέβεζα Πρωτοβάθμια – Το ταξίδι της εικόνας και η ανάπλαση στην παιδική ζωγραφική – 4 ώρες
  2014 – Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας Πρωτοβάθμια – Το ταξίδι της εικόνας και η ανάπλαση στην παιδική ζωγραφική – 4 ώρες
  2014 – ΚΔΜ (Κέντρο δια βίου μάθησης) Πρέβεζα – Ιστορία και κώδικας εικαστικής τέχνη – 6 ώρες
  2014 – Μουσικό Λύκειο Λευκάδας – Ο κώδικας της εικαστικής τέχνης – 4 ώρες
  2011 – TEI Πρέβεζας. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα – Πολιτισμικές επενδύσεις – 3 ώρες
  2011 – Πινακοθήκη Λ. Σπαρτιώτη – Ο κώδικας της εικαστικής τέχνης – 6 ώρες
  2009 – Δήμος Πάργας, Ενιαίο Λύκειο – Ο κώδικας της τέχνης – 4 ώρες
  2009 – ΝΕΛΕ Πρέβεζας – Ζωγραφική – 75 ώρες
  2007 – ΝΕΛΕ Πρέβεζας – Ζωγραφική – 75 ώρες
  2007 – ΚΕΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων) Πρέβεζας – Ιστορία τέχνης – 75 ώρες
  2006 – ΚΕΕ (Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων) Πρέβεζας – Ιστορία τέχνης – 120 ώρες
  2004 – ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας – Ιστορία Τέχνης και Κώδικας της τέχνης – 4 ώρες
  2004 – ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας – Ιστορία Τέχνης και Κώδικας της τέχνης – 8 ώρες
  2001 – ΠΕΚ Ιωαννίνων ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας – Τέχνη και Διαδίκτυο – 4 ώρες
  1982 – ΝΕΛΕ Πρέβεζας Επιμορφωτικό κέντρο (ενήλικες) – Ελεύθερο σχέδιο, χρώμα, σύνθεση, ιστορία τέχνης – 4 χρόνια