Συγγραφικό έργο

Η δημιουργία αυτών των έργων, ξεκίνησε το έτος 2002 για τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού επιμορφωτικού προγράμματος και ολοκληρώθηκε το 2017. Τα έργα είναι σε μορφή Power Point 2016, ώστε να προβάλλονται ως ψηφιακές παρουσιάσεις. Οι περισσότερες διαφάνειες συνοδεύονται από σελίδες σημειώσεων, οι οποίες προσδίδουν στο έργο και χαρακτήρα εγκυκλοπαίδειας.
Τα έργα προβλήθηκαν για πρώτη φορά το 2006 στο ΚΕΕ Πρέβεζας (Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων). Κατόπιν παρουσιάστηκαν προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκάστοτε διαλέξεων και σεμιναρίων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε διάφορους νομούς, στο ΠΕΚ Ιωαννίνων, στη ΝΕΛΕ (νομαρχιακόπρόγραμμα λαϊκής επιμόρφωσης),  σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΤΕΙ Ηπείρου) κλπ.

Ιστορία της Τέχνης
Τίτλος: Το ταξίδι της Εικαστικής Τέχνης από την εποχή των σπηλαίων στον 21ο αιώνα
Στο έργο παρουσιάζεται η πορεία της εικαστικής τέχνης από την «εποχή» των σπηλαίων μέχρι σήμερα. Στη διαδρομή αυτή αποτυπώνονται τα επιτεύγματα των κυριότερων πολιτισμών και οι αλληλοεπιδράσεις τους μέχρι σήμερα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι καταγράφεται η σχέση των διαφόρων ρευμάτων με τις δομές και την κοινωνική ιεράρχηση στους διάφορους τόπους.

Μορφή και τεχνικές λεπτομέρειες
Το έργο, είναι σε ψηφιακή μορφή (παρουσίαση Power Point 2016).
Οι περισσότερες διαφάνειες συνοδεύονται από σελίδες σημειώσεων, οι οποίες του προσδίδουν έναν χαρακτήρα εγκυκλοπαίδειας. Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται με την επιλογή «εμφάνιση προβολής παρουσιαστή» κατά την προβολή του αρχείου Power Point.  Για εύκολη πλοήγηση στις διαφάνειες υπάρχουν ενσωματωμένες παραπομπές (links) και λήμματα.

Ο κώδικας της εικαστικής τέχνης
Τίτλος: Το ταξίδι της εικόνας, η αλλοίωση και η φθορά της – Η ανάπλαση και η αισθητική της
Το εγχείρημα αυτό, προέκυψε ως ανάγκη εισαγωγής των επιμορφούμενών μου στο έργο «Ιστορία της Εικαστικής Τέχνης» για την ερμηνεία και αξιολόγηση των διαφόρων καλλιτεχνικών ρευμάτων αλλά και των έργων των διαφόρων καλλιτεχνών.
Η δομή παρουσίασης του παρόντος έργου στα διάφορα σεμινάρια και τις διαλέξεις έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Στις βασικές θεματικές συζητήσεων συγκαταλέγεται η ανάλυση της διαδρομής της εικόνας από το περιβάλλον προς τον εγκέφαλο, κατά την οποία παρουσιάζεται η αλλοίωση και η φθορά της (απωλεστική συμπίεση). Στη συνέχεια εξηγείται πως αναπλάθεται με όρους εικαστικούς μια εικόνα με τον τρόπο που καταγράφεται στον εγκέφαλο του παρατηρητή (ρεαλιστική και όχι φωτογραφική απόδοση). Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες αισθητικής (και η προέλευσή τους) όπως διαμορφώθηκαν στις διάφορες πολιτισμικές περιόδους.
Οι κανόνες αυτοί μεταμορφώνουν τις εικόνες (της εικαστικής ανάπλασης) αφού υφίστανται περαιτέρω αλλοιώσεις και διευθετήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μετατρέπονται σε έργα καλλιτεχνικής αξίας.
Το έργο συμπεριλαμβάνει και διαφάνειες που αφορούν την παιδική ζωγραφική, καθόσον παρουσιάζεται και σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, για περιπτώσεις σεμιναρίων προς Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, το έργο περιλαμβάνει και διαφάνειες για τον συσχετισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μορφή και τεχνικές λεπτομέρειες έργου

Το προτεινόμενο για έκδοση έργο, είναι σε ψηφιακή μορφή (παρουσίαση Power Point 2016).
Οι περισσότερες διαφάνειες συνοδεύονται από σελίδες σημειώσεων, οι οποίες προσδίδουν στο έργο έναν χαρακτήρα εγκυκλοπαίδειας. Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται με την επιλογή «εμφάνιση προβολής παρουσιαστή» κατά την προβολή του αρχείου Power Point.
Για εύκολη πλοήγηση στις διαφάνειες υπάρχουν ενσωματωμένες παραπομπές (links) και λήμματα.